Tijd voor de 2e loonsverhoging

Tijd voor de 2e loonsverhoging

1 jul 2019, cao

Politiemensen krijgen van 2018-2020 drie keer een structurele loonsverhoging. Dat is de afspraak die we hebben gemaakt in de laatste CAO politie. In juli is het alweer tijd voor de 2e loonsverhoging. Dat betekent dat je er voortaan 2% bij krijgt. De 3e structurele loonsverhoging (2,7%) staat gepland voor juli 2020.

Iedere salarisverhoging werkt door in de volgende salarisverhoging. Daardoor stijgt het basisinkomen van de politie in drie jaar tijd met meer dan 8%. Om te kunnen zien wat dit concreet betekent voor je loon, hebben de politiebonden verschillende salaristabellen voor de politie online gezet. De tabel met de stijging van juli 2019 vind je hier.

Overzicht verhogingen

Naast de procentuele salarisverhogingen, zijn er ook eindejaarsuitkeringen en eenmalige verhogingen. We zetten zie hier voor je op een rij:

Koopkracht

Met goede afspraken in de CAO, hebben we ervoor gezorgd dat de lonen stijgen. Dan is het frustrerend om te zien dat de koopkrachtstijging in Nederland achterblijft. Het is het kabinet dat met haar beleid het meeste invloed heeft op de lastendruk.

De ACP is een onafhankelijke bond, maar om wel invloed te hebben op bijvoorbeeld pensioenafspraken, zijn we aangesloten op vakcentrale de VCP. In juni heeft Gerrit van de Kamp, als vice-voorzitter van de VCP, het kabinet opgeroepen om de koopkracht van werknemers te herstellen. “De overheid heeft al jaren een miljardenoverschot, terwijl de werknemer steeds krapper bij kas zit. Dat is niet meer uit te leggen,” zegt Van de Kamp. De VCP roept de overheid op om de lasten te verlagen en werknemers en gepensioneerden de bestedingsruimte te geven die zij verdienen.

Afspraken

Daarnaast komt het 1% meer werken te vervallen. Ook gaat per 1 juli de regeling levensfase-uren (LFU) in, die collega’s extra mogelijkheden biedt om volledig doorbetaald verlof op te nemen als ze dat nodig hebben.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN