Compensatie aspiranten bij studievertraging door corona

Compensatie aspiranten bij studievertraging door corona

24 jun 2020,

Politiestudenten die door coronamaatregelen bij de Politieacademie studievertraging oplopen, worden gecompenseerd voor de nadelige (financiële) gevolgen waarmee zij geconfronteerd worden. De politiebonden hebben daarover duidelijke afspraken gemaakt met de werkgever.

Ook de Politieacademie heeft door het coronavirus maatregelen moeten treffen, waardoor aspiranten die de basispolitieopleiding volgen studievertraging kunnen oplopen. Dat leverde de afgelopen weken aardig wat vragen op van politiestudenten. Zo vroeg deze groep zich af welke (financiële) consequenties de huidige situatie mogelijk heeft. Voor de bonden stond direct buiten kijf dat studenten niet de dupe mogen worden van de coronacrisis. Er is immers sprake van overmacht. Met de werkgever zijn daarom de volgende afspraken gemaakt:

Inkomen tijdens de opleiding

Voor politiestudenten (vallend onder het Besluit bezoldiging politie, artikel 3bis a) die naar behoren functioneren maar door de coronacrisis studievertraging oplopen, verandert er niets aan het moment waarop ze in aanmerking komen voor een verhoging van de tegemoetkoming of het salaris. Zij krijgen die tegemoetkoming of dat salaris gewoon op het moment dat het volgende leerjaar van start zou zijn gegaan als de opleiding geen vertraging had opgelopen door corona.

Toekenning levensfase-uren

Politiestudenten hebben vanaf het tweede leerjaar recht op zogeheten levensfase-uren (LFU oftewel extra verlofuren). Als de overgang naar het tweede studiejaar door de coronacrisis later plaatsvindt, dan krijgen aspiranten de LFU-uren toegekend met terugwerkende kracht tot het moment dat het tweede leerjaar oorspronkelijk zou zijn gestart.

Compensatie bij afstuderen

Het kan gebeuren dat een student door de coronacrisis op een later moment afstudeert en dus later wordt aangesteld in zijn functie in een eenheid. De afspraak is dat vertraging van de opleiding wordt aangemerkt als ‘wachttijd’. Eventuele negatieve financiële gevolgen gedurende die tijd worden gecompenseerd.

Loopbaanpad

Het kan ook zijn dat een student aanspraak heeft op een loopbaanpad op het moment van aanstelling in een functie. Vindt die aanstelling door de coronacrisis later plaats, dan heeft dit geen invloed op het loopbaanpad: de vertragingstijd (wachttijd) wordt meegeteld bij de eerste termijn van het loopbaanpad. Let op: deze laatste afspraak is niet van belang voor bijvoorbeeld studenten die tussen 2016 en 2020 gestart zijn met de opleiding op niveau 4. Voor hun loopbaangaranties is de datum van de start van hun opleiding bepalend.

Meer informatie over de afspraken staat op het korpsnet. Loop jij onverhoopt toch nog tegen problemen aan in je studie en kom je er niet uit met je docent of trajectbegeleider? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Dat kan door een mail te sturen naar ledencontact@acp.nl

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN