Overleg over duurzame regeling vervroegd uittreden (RVU) urgent

Overleg over duurzame regeling vervroegd uittreden (RVU) urgent

15 sep 2023, pensioen

Het is urgent om tot duurzame mogelijkheden voor vervroegd uittreden te komen. Voor de VCP, de vakcentrale waarbij de ACP is aangesloten, staat als paal boven water dat wanneer er op korte termijn geen alternatief ligt, de zekerheid geboden moet worden dat de huidige regeling (voorlopig) wordt voortgezet.

"Professionals met een belastend beroep willen weten waar ze aan toe zijn. Gelijktijdig moet geïnvesteerd worden in duurzame inzetbaarheid. Niet iedereen haalt zonder meer de AOW-pensioendatum”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Belang van professionals

De VCP wil snel een duurzame regeling voor vervroegd uittreden waar in ieder geval professionals met een belastend beroep gebruik van kunnen maken. Berichten in de media maken dat er veel onrust ontstaat in de achterban. “Laat ik duidelijk zijn: een oplossing verdraagt geen uitstel. Ik roep alle sociale partners op om in belang van professionals met een belastend beroep serieus aan tafel te gaan en met een gedragen inhoudelijk alternatief te komen. Er ligt een reële kans om er met werkgevers en vakcentrales in goed overleg uit te komen. Dat draagvlak is ook nodig om de overheid over de streep te trekken. De VCP zal zich daarvoor voluit inzetten,” aldus Van Holstein.

Alle afspraken uit Pensioenakkoord naleven

In het pensioenakkoord 2019 is een regeling voor vervroegd uittreden afgesproken, waardoor er zowel een drempelvrijstelling voor de RVU-heffing, als een subsidie zijn gekomen. Deze regeling is nu halverwege de looptijd en nu moet er over een alternatief gesproken worden. Voor de VCP zou bijvoorbeeld de RVU-boete afgeschaft kunnen worden of de drempelvrijstelling verhoogd.

Meer informatie:

Pensioen saai en ingewikkeld? 

 

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN