Ruime steun voor politie-cao 2021

Ruime steun voor politie-cao 2021

25 jun 2021, cao

De besturen van de vier politiebonden hebben van hun leden toestemming gekregen om akkoord te gaan met het op 1 juni bereikte onderhandelingsresultaat voor een ‘tussen-cao’ voor 2021. Tijdens een digitale ledenpeiling stemde 70 procent van alle deelnemende collega’s voor de ondertekening van het afsprakenpakket. 

Op donderdag 24 juni namen de NPB, ACP, ANPV en Equipe elk binnen hun eigen vereniging een officieel besluit. 

Een belangrijke rol bij de finale besluitvorming speelde de uitkomst van de digitale ledenpeiling die de bonden ieder voor zich hadden gehouden tussen 12 en 21 juni. Daaraan hebben in totaal 9.241 collega’s meegedaan, ruim 3500 ACP leden brachten hun stem uit.

De kernvraag in de ledenpeiling was: vindt u het onderhandelingsresultaat goed genoeg om te laten ondertekenen door uw bond?  Over de hele linie antwoordde zeventig procent van de respondenten daar instemmend op. Een kwart van de respondenten (25 procent) vond het bereikte afsprakenpakket onvoldoende voor een definitief akkoord. Vijf procent had daar geen duidelijk oordeel over paraat.  

Uitkomst ledenpeiling totaal

 

Goed genoeg voor akkoord Ledenpeiling totaal Ledenpeiling ACP
Ja 70 procent 66 procent
Nee 25 procent 29 procent
Weet niet/geen mening 5 procent 5 procent
Totaal 100 procent 100 procent

Op maandag 28 juni zullen minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, korpschef Henk van Essen en de voorzitters van de bonden in Den Haag het akkoord ondertekenen. .

Lees meer over de inhoud van het afsprakenpakket

 

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN