Wim Groeneweg benoemd tot voorzitter ACP

Wim Groeneweg benoemd tot voorzitter ACP

22 jun 2022, bestuur

Wim Groeneweg is vandaag (22 juni 2022) tijdens de Algemene Ledenvergadering (AV) benoemd tot voorzitter van de ACP. Tegelijkertijd is André Ditewig als dagelijks bestuurder aangesteld en is ook het bondsbestuur van de ACP op volle sterkte gebracht.

In april legde Gerrit van de Kamp om gezondheidsredenen zijn voorzitterschap van de ACP neer. Na gesprekken met verschillende kandidaten de afgelopen periode door onder andere bondsbestuursleden, collega's vanuit de vereniging, werkorganisatie en bestuurders van de andere politiebonden is uiteindelijk Wim Groeneweg met een positief advies voorgedragen aan leden tijdens de AV. Zij hebben er unaniem mee ingestemd dat Wim de nieuwe ACP-voorzitter wordt.

Bevlogen bestuurder
Wim is bekend met de ACP en besturen. In het verleden heeft hij namens de bond een aantal landelijke politie-cao's afgesloten en internationaal vakbondswerk gedaan in de politiesector. Ook is Wim de afgelopen jaren onder andere een bevlogen bestuurder geweest in de rol van wethouder en burgemeester. Wim: “Na 18 jaar kom ik terug bij de ACP, wel in een roerige tijd en dat gaat me aan het hart. Daarom ga ik graag samen werken aan herstel van vertrouwen, van leden, vrijwilligers, partners in de nationale politie en uiteraard de medewerkers van de werkorganisatie. Er moet het een en ander geheeld worden. Dat moeten we met elkaar doen, en daar gaan we ons samen voor inzetten.”

Daarnaast is de AV akkoord gegaan met de aanstelling van André Ditewig als algemeen secretaris van de ACP. André Ditewig werkt al ruim 40 jaar bij de politie, waarvan de eerste 15 jaar op straat als diender. Hierna heeft hij de overstap gemaakt naar HRM. Hij heeft in diverse functies gewerkt en is ook vier jaar Hoofd P&O geweest van de politie regio Utrecht. André is verder betrokken geweest bij het landelijk meldpunt PTSS en het programma versterking professionele weerbaarheid, waarbij hij nauw samenwerkte met de bonden. André geeft aan de belangen te willen behartigen van alle politiemensen in deze pittige tijden: "Het politievak ligt onder een vergrootglas en het is mentaal zwaar werk. Er haken nu teveel mensen af. Hoe laat je iemand gezond door zijn loopbaan heen gaan? Ik ken het politiewerk en weet hoe belangrijk het is dat je steun kunt krijgen buiten de politie, zoals de ACP biedt." André volgt Aukje Smet op die interim bestuurder was.

Bondsbestuurders
Op de AV zijn op 22 juni ook een aantal bondsbestuurders aangesteld. Een groep ACP-leden, politiemensen uit verschillende eenheden en vakgebieden. Samen met het dagelijks bestuur besluit het bondsbestuur over de koers van de ACP en standpunten in actuele zaken die de politie raken.

Onderzoek
De AV heeft ook ingestemd met een onafhankelijk onderzoek naar signalen van mogelijk grensoverschrijdend gedrag door leidinggevenden binnen de ACP-werkorganisatie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk extern onderzoeksbureau.

 

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN