Verleng certificering politiemedewerkers in verband met coronavirus

Verleng certificering politiemedewerkers in verband met coronavirus

19 mrt 2020, corona

Vanwege de coronacrisis zijn alle lessen, trainingen en examens voor politiemedewerkers waarin fysiek contact of nabijheid onvermijdelijk is, opgeschort. De ACP heeft de werkgever verzocht om ervoor te zorgen dat certificering van politiemensen zo nodig langer geldig blijft, zodat ze hun werk kunnen blijven doen.

Zeker als de huidige situatie langer gaat duren, bestaat het risico dat certificering van politiemedewerkers verloopt, waardoor ze verminderd inzetbaar raken. Graag verneemt de ACP zo spoedig mogelijk hoe de werkgever hiermee om wil gaan.

Opgeschorte trainingen
Het gaat onder meer om IBT, rijvaardigheidstrainingen en BOA- en HOVJ-examens. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer er weer examens worden afgenomen.

De ACP roept op om in situaties waarin het echt niet mogelijk is tijdig examen af te leggen, dispensatie te verlenen tot het moment dat examinering weer mogelijk is en heeft gevraagd om een overzicht van welke lessen, trainingen en/of examens eventueel nog wel doorgang vinden op dit moment en/of welke alternatieven er worden georganiseerd.

Traningen die wél doorgaan
Er komen momenteel meldingen binnen van ACP-leden, over trainingen die wel doorgaan. Waarvan zij zich afvragen in hoeverre deze nu noodzakelijk zijn.  De ACP vraagt bij de korpsleiding om opheldering hierover.

Vervolg na corona virus
Het uitstellen van trainingen en examens, zal ook na de coronacrisis gevolgen hebben, doordat er dan een veel grotere groep collega’s een beroep moeten doen op lessen en toetsen. Vooruitkijken is lastig. Toch is dit iets waar we rekening mee moeten houden.

Begrip voor situatie
Uiteraard heeft de ACP alle begrip voor de annuleringen; de gezondheid van politiemedewerkers staat voorop. De ACP roept de werkgever op om alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat collega’s juist nu hun werk kunnen blijven doen met de bevoegdheden die daarvoor noodzakelijk zijn.

De ACP verwacht dan ook een spoedige reactie van de werkgever, zodat hierover duidelijkheid ontstaat bij collega’s.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN