Algemene BOA-examens komen vanaf 2024 te vervallen voor POBO’s

Algemene BOA-examens komen vanaf 2024 te vervallen voor POBO’s

14 sep 2023, Werk

Vanaf 2025 komt er voor politie-boa’s een politiespecifieke opleiding. Ze hoeven dan niet langer elke vijf jaar het algemene boa-examen te halen. Een historische doorbraak, mede bereikt door het oprichten van de POBO-actiegroep en de inzet van de gezamenlijke politiebonden samen met collega's. Als klap op de vuurpijl heeft de werkgever besloten collega’s van wie de boa-akte in 2024 verloopt tot 2025 een tijdelijke ontheffing te verlenen.

Er zijn collega’s binnen bijvoorbeeld arrestantentaken en intake & service die hun opsporingsbevoegdheid ontlenen aan een boa-akte. Zij moeten die elke vijf jaar verversen door opnieuw de boa-opleiding te volgen en vervolgens te slagen voor het boa-examen. Dat is steeds opnieuw een kostbare, tijdrovende en stressvolle herhaling. Slaagt een collega niet voor zijn boa-examen, dan mag hij zijn werk niet meer doen en kan zelfs ontslag volgen.

Algemene BOA-examens

Politieacademie

Op 6 juli jongstleden werden de werkgever en de politiebonden het eens over een oplossing voor deze grote ergernis op de werkvloer. Zoals afgesproken in de politie-cao 2022-2024 wordt op korte termijn een politiespecifieke boa-opleiding ontwikkeld ter vervanging van de huidige algemene boa-opleiding en examinering. De Politieacademie is daarbij het certificerend instituut. Verloopt alles volgens plan, dan biedt zij de politiespecifieke boa-opleiding vanaf 2025 aan.

Aansluiten op de praktijk

De nieuwe opleiding sluit beter aan bij de praktijk van politie-boa’s. In plaats van de vijfjaarlijkse hercertificering komt er een jaarlijkse verplichte kennistoets. Hierdoor worden collega’s beter getoetst en kunnen ze zich ook verder ontwikkelen in hun vak. Alles wordt vastgelegd in het Kwaliteitssysteem Vakbekwaamheid.

Tijdelijke ontheffing

De nieuwe systematiek gaat op zijn vroegst in 2025 van start. Dit betekent dat politie-boa’s van wie de akte voor die tijd verloopt, zich nog op de huidige manier moeten hercertificeren. Omdat de werkgever en de bonden alle POBO’s vanaf 2025 in de nieuwe opzet willen meenemen, hebben de politie en de minister van Justitie & Veiligheid besloten de collega’s van wie de boa-akte in 2024 verloopt een tijdelijke ontheffing te verlenen.

Dit betekent dat zij geen hercertificering voor het boa-getuigschrift hoeven doen. Om in aanmerking te komen voor deze ontheffing moeten deze collega’s volgens de huidige procedure – via Youforce – vier maanden voordat hun akte afloopt verlenging aanvragen bij het ministerie van Justitie & Veiligheid.

LET OP: De tijdelijke ontheffing geldt uitsluitend voor collega’s van wie de akte na 31 december 2023 verloopt.

LET OP: Collega’s die in 2024 voor het eerst een boa-akte aanvragen of van wie de akte voor 2024 is verlopen, moeten eerst (opnieuw) het boa-getuigschrift halen en vervolgens de akte (opnieuw) aanvragen.

LET OP: Het verkeerd of niet tijdig doorlopen van de Youforce-procedure kan betekenen dat alsnog het boa-getuigschrift moet worden behaald.

De komende maanden worden de plannen uitgewerkt. Zo wordt gewerkt aan de eindtermen van de nieuwe boa-opleiding en de kennistoets en wordt de aanvraag voor de ontheffing ingediend bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Zie voor meer info de Q&A tijdelijke ontheffing voor boa-akte in 2024 op het intranet van het korps.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN