Fiscaal voordeeltje collega´s met eigen vervoer

Fiscaal voordeeltje collega´s met eigen vervoer

13 okt 2023, Fiscaal voordeel

Op aandringen van de bonden heeft de werkgever een belastingvoordeeltje gerealiseerd voor
collega’s die in 2023 met eigen vervoer van en naar hun werk reden. Gemiddeld gaat het om
een bedrag van enkele tientjes dat ze in december automatisch uitbetaald krijgen. Wil je
afzien van deze fiscale bonus, bijvoorbeeld vanwege de ongunstige gevolgen voor een sociale
uitkering? Meld dat dan bijtijds via Youforce: voor 1 november aanstaande!

Politiemensen die anno 2023 met eigen vervoer naar het werk komen, krijgen van de
werkgever een belastingvrije tegemoetkoming in hun vervoerskosten van € 0,19 per
kilometer. De Belastingdienst staat echter een belastingvrije tegemoetkoming van € 0,21 per
kilometer toe. Met andere woorden: bij de politie blijft voor elke kilometer woon-werkverkeer
met eigen vervoer een fiscale vrijstellingsruimte van € 0,02 onbenut.

Vrijstellingsruimte

Gedurende het jaar wordt deze fiscale vrijstellingsruimte gebruikt om dienstreizen onbelast te
vergoeden. Desondanks blijft over het hele jaar 2023 bekeken voor veel collega’s enige
onbenutte ruimte over. De omvang daarvan hangt af van het aantal kilometers dat je hebt
gedeclareerd voor je eigen vervoer en is dus voor iedere medewerker verschillend.

Fiscale uitruil

Op aandringen van de bonden is met de werkgever afgesproken deze onbenutte ruimte over
het jaar 2023 te benutten voor een zogenaamde fiscale uitruil. Wat houdt dat in? In december
berekent het korps per medewerker de fiscale vrijstellingsruimte voor het hele jaar 2023: het
aantal gedeclareerde kilometers woon-werkverkeer maal € 0,21 minus de uitbetaalde
kilometers maal € 0,19 minus de betaalde kilometervergoedingen voor dienstreizen.

Netto voordeel

Als je daarna nog een belastingvrij uit te betalen bedrag over hebt, wordt een deel van je
bruto-inkomen in december (je flexbonus/tijdelijke tegemoetkoming en/of je reguliere salaris)
bestempeld als extra tegemoetkoming in de kosten van je woon-werkverkeer met eigen
vervoer. Over dit bedrag hoef je dan geen loonbelasting te betalen, wat je een netto voordeel
oplevert. Dat voordeel verschilt per persoon, maar gemiddeld gaat het om een paar tientjes.

Uitkeringsgevolgen voorkomen

Deze fiscale uitruil verlaagt je sociale verzekeringsloon over 2023. Dat kan gunstig uitpakken
als je recht hebt op toeslagen, maar ook ongunstig bij het aanvragen van een uitkering. Het
sociale verzekeringsloon is namelijk de basis voor sociale uitkeringen zoals WW en WIA.
Verwacht je volgend jaar een WW-, WIA- of andere sociale uitkering te gaan ontvangen? Dan
kun je ervoor kiezen om niet deel te nemen aan de fiscale ruil.

  • Ga naar Youforce;
  • Kies voor Self Service > Start > Woon-werkverkeer;
  • Tegel Fiscale ruil van reiskosten;
  • Selecteer Nee bij Uitvoeren fiscale ruil reiskosten.

Meer weten? Neem contact op met de Servicedesk HR via het contactformulier of bel met 088
– 161 12 13 (ma-vr van 07.30 – 17.30 uur).

Meer informatie

Belastingservice ACP

 

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN