Grote RVU-actie op woensdag 27 maart

Grote RVU-actie op woensdag 27 maart

19 feb 2024, aow en vroegpensioen

Op 27 maart gaan we verder met de RVU-acties! Onze eerste actie in Den Haag was een succes. De regeling voor zwaar werk staat weer in de aandacht van alle betrokken partijen. Alleen zijn er nog geen echte vervolgstappen gezet. De partijen zijn niet aan tafel gegaan voor verdere onderhandelingen. Daarom komen wij weer terug. Om te laten zien en horen dat het ons menens is. Politiewerk is zwaar werk, in alle facetten. En daardoor verdient het een fatsoenlijke regeling voor vervroegd pensioen. Schrijf je in voor deelname. 

Namens de vier politiebonden is de belofte op 30 januari duidelijk gemaakt. “Als er niet snel duidelijkheid is over een nieuwe Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU), dan komen we terug. Alleen dan wel met veel meer!” Dat moment is gekomen. Op 27 maart gaan we ons standpunt in Den Haag nog duidelijker laten zien en horen.

Niemand binnen de politie twijfelt er immers aan dat politiewerk zwaar werk is. Van hoog tot laag is iedereen in ons korps er van overtuigd dat een goede regeling voor vervroegde uittreding gerechtvaardigd is. De korpschef benadrukte het ondubbelzinnig tijdens onze eerste actie. Na veel jaren in dienst van de maatschappij en het gezag van Nederland verdien je een fatsoenlijke mogelijkheid om voor je AOW-leeftijd te stoppen.

 

 

Protestbord

 

Helaas zien de partijen aan de onderhandelingstafel ‘in de polder’ dat niet zo. Hoewel de minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft gesproken met de voorzitters van de vakcentrales en de werkgeversorganisaties willen ze de onderhandelingen over een RVU vanaf 2026 niet voortzetten. De werkgevers willen nog niet ingaan op de eisen die de federaties van werknemers hebben gesteld. Daarmee blokkeren ze meteen het onderhandelingsproces in onze organisatie.

Daarom moeten we weer in actie komen. Als er nu geen regeling vanaf 2026 komt, dan is die er ook niet meer voor de jongere collega’s. Daarom moeten we met z’n allen de vervolgstap zetten. Als politievakbonden roepen we je dan ook op om op 27 maart 2024 deel te nemen aan een grote vakbondsmanifestatie in Den Haag.

Het is in het belang van ons allemaal om werkgevers en politiek te laten zien dat het ons menens is. We eisen een behoorlijke regeling voor vervroegd uittreden voor collega’s die in hun carrière het zware politiewerk hebben gedaan. In dienst van de samenleving en in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag.

Klik op de link voor deelname en vraag collega’s om dat ook te doen!

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN