Input politiebonden rondetafelgesprek MIT 

Input politiebonden rondetafelgesprek MIT 

16 sep 2021, Werk

De politievakbonden vinden het teleurstellend dat gesprekken over het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) amper gaan over de inhoud en het doel van het MIT maar veel over zeggenschap en de macht. Als dit niet wordt opgelost, is de zwaar georganiseerde criminaliteit de lachende derde.  Dat is de kern van de position paper vanuit de politiebonden voor het rondetafelgesprek over het  Multidisciplinair Interventieteam (MIT) in de vaste commissie van Justitie en Veiligheid op 16 september 9.45 uur (livestream thorbeckezaal).

Het rondetafelgesprek is geïnitieerd door PVV, VVD en D’66 en gaat over de positie van het MIT binnen de veiligheidssector.

Visie politiebonden op MIT

Naar de mening van de bonden:

  1. Is het essentieel dat in de komende jaren, in de totale veiligheidsketen, forse investeringen gedaan worden in de aanpak van zwaar georganiseerde (internationale) criminaliteit. We staan inmiddels met 1-0. De moordaanslagen in de afgelopen jaren op o.a. een advocaat en journalist zijn hier de absolute dieptepunten van.

  2. Zeker de komende jaren zal de aanpak in overgrote mate gericht zijn en blijven op de strafrechtelijke/opsporings aanpak. Wij zien echter dat ook andere vormen van aanpak van deze vorm van criminaliteit aan belang gaat winnen in aanvulling op de strafrechtelijke aanpak. Ook hiervoor zullen de komende jaren investeringen maar ook andere en nieuwe wetgeving nodig zijn.

  3. Het MIT moet een een zelfstandige entiteit zijn, en ook als zodanig kunnen functioneren. Helaas is er veel strijd over wie nu gaat over het MIT, dat kan niet de bedoeling zijn. De discussie moet gaan over wie heeft de beste kwaliteiten en kan in het MIT functioneren.

  4. Het MIT dient dan ook niet onder de NP te hangen, dan is het immers geen eigen entiteit. Dit kan ondervangen worden door een police board op richten die belast is met het toezicht. (bv wetenschap, expertise uit alle gelederen, vakbonden)

  1. Het MIT komt wat ons betreft niet in plaats van de huidige vormen, aanpak en bestrijding maar is een belangrijke aanvulling daarop.

Als je doet wat je deed krijg je meer van wat je had. Dat is niet de bedoeling, dit heeft een andere aanpak nodig. Daarom is de verdere oprichting van het MIT belangrijk. Niet alleen gericht op opsporing maar ook het hinderen en voorkomen dat criminele netwerken zich hier vestigen. Dat is waar het MIT een essentiële rol kan spelen.

Download de position paper voor het rondetafelgesprek MIT

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN