Afdeling Marketing & Communicatie

Blogs geschreven

09-02-2023

Politiedienst: Hollen of stilstaan

Politiedienst: Hollen of stilstaan Door: ACP-voorzitter Wim Groeneweg Afgelopen zaterdag (4 februari) draaide ik een dienst mee met politieteam Weerijs in Etten-Leur. Sinds mijn terugkeer binnen Politievakbond ACP in juni vorig jaar, voel ik mij weer helemaal thuis in ons politiebedrijf. Toen ik me realiseerde dat ik op een gegeven moment meer uren doorbracht aan

0
03-02-2023

Monitoring en evaluatie vernieuwing pensioenstelsel

Evaluatie Tijdens de overgangsperiode (van 1 juli 2023 tot 1 januari 2027) stuurt de minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen minstens een keer per jaar een evaluatie aan de Kamer. Daarin rapporteert de minister over: de voortgang van de implementatie de gemaakte transitiekeuzes en in hoeverre de doelstellingen uit het pensioenakkoord worden behaald. Denk aan

0
03-02-2023

Meer werkenden met pensioenopbouw

Het Nederlandse pensioenstelsel is van oudsher gebaseerd op ‘solidariteit’: het uitgangspunt is samen op een zo groot mogelijke schaal rendement krijgen en beleggingsrisico’s delen. Dat fundament wordt ondermijnd als steeds meer werknemers geen pensioen opbouwen. Vandaar de eis van de bonden dat in het nieuwe pensioenstelsel ook flexwerkers en zzp’ers pensioen moesten kunnen opbouwen. Inspanningsverplichting

0
03-02-2023

Doorsneepremie, variabele opbouw

Een belangrijke vernieuwing die in het Pensioenakkoord uit 2019 is afgesproken is de volgende: het invoeren van verschillende percentages pensioenopbouw in verschillende leeftijdsfasen. Dat sluit beter aan bij de dynamiek van de arbeidsmarkt in de 21-ste eeuw (meer variatie in banen en bazen tijdens een leven) en leidt daardoor tot een betere pensioenvoorziening.  Wat niet

0
03-02-2023

Nabestaanden- en wezenpensioen

Een belangrijke verbetering die in het Pensioenakkoord uit 2019 is afgesproken is het opheffen van de wildgroei aan regelingen voor het partner- of nabestaandenpensioen en alle onduidelijkheid en onzekerheid die daarmee samenhangt.   In het nieuwe pensioenstelsel verandert er niets aan het nabestaandenpensioen waarop een partner recht heeft als een deelnemer NA zijn pensioendatum komt te

0
03-02-2023

‘Invaren’ opgebouwde pensioenrechten

Een belangrijke verbetering die in het Pensioenakkoord uit 2019 is afgesproken is het transparanter maken van het verloop van de pensioenopbouw. Om dat te realiseren, krijgen deelnemers voortaan van hun pensioenfonds een persoonlijk potje met beleggingskapitaal toegewezen. Ze kunnen dan naar eigen behoefte in de gaten houden hoe de inhoud daarvan zich ontwikkelt op basis van

0
03-02-2023

Premieregeling in plaats van uitkeringsregeling

Premieregeling in plaats van uitkeringsregeling? Wat de bonden betreft, is in het Pensioenakkoord uit 2019 de volgende verbetering de belangrijkste die is afgesproken: een ruimere mogelijkheid om de koopkracht van de pensioenen op peil te houden door tijdige inflatiecorrectie. De werkgevers waren gebrand op meer duidelijkheid en stabiliteit op het gebied van de jaarlijks in

0
06-12-2022

BLOG: Een te zware wedstrijd

De Kroningsrellen, strandrellen in Hoek van Holland, Coolsingel-rellen, avondklokrellen, voetbalrellen. Slechts enkele voorbeelden in veertig jaar tijd van veldslagen in Nederland. Relschoppers die zich met geweld tegen de politie keren. Het heeft een enorme impact op het (privé)leven van politiemensen. Oud-politieman Kees en zijn vrouw Marian weten daar helaas alles van. Kees krijgt door zijn

0