Eerste RVU-actie geslaagd

Eerste RVU-actie geslaagd

1 feb 2024, aow en vroegpensioen

Onvoorwaardelijke steun van korpschef Henk van Essen om de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) te verlengen. Een minister die aangeeft er alles aan te willen doen om het noodzakelijke gesprek tussen werkgevers en werknemers op gang te brengen. Werkgeverskoepel VNO-NCW en verschillende Haagse politici die de problematiek rond zwaar werk en vervroegd uittreden weer goed op de radar hebben. Dat is de oogst van deze eerste, compacte RVU-actie, die de gezamenlijke politiebonden op 30 januari in Den Haag organiseerden. Wel met de waarschuwing voor een krachtig vervolg als de gewenste reacties uitblijven.

Deze actie draaide om aandacht en duidelijkheid. Bestuurders, politici, werkgevers en het publiek moeten beseffen: politiewerk is zwaar werk. Geef politiemedewerkers daarom de kans om voor de pensioengerechtigde leeftijd te stoppen met werken, via een gedegen financiële regeling. Deze regeling dreigt vanwege gestaakte gesprekken tussen werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid te verdwijnen.

Steun korpsleiding

Korpschef Henk van Essen had geen enkele twijfel over de structurele noodzaak van de RVU. “Als korpsleiding kunnen we daar alleen maar volledig achter staan”, liet hij aan de actievoerende collega’s weten. “Politiewerk moet beschouwd worden als een zwaar beroep. Zeker voor de mensen die 24/7 het publiek bijstaan en werken aan de veiligheid in de samenleving. Dan is het redelijk om te kijken of je iets kan doen om te voorkomen dat je tot en met je 67ste moet doorwerken. De korpsleiding geeft dan ook zijn volledige steun voor deze actie.”

Zie hier de video met de toespraak van Henk van Essen.

Inzet van minister

Terwijl de korpschef zijn steun betuigde in de tent, stonden de actievoerende collega’s te wachten op demissionair minister Carola Schouten, die pensioenen in haar portefeuille heeft. Nine Kooiman vroeg haar namens de vier politiebonden om de regeling zo snel mogelijk structureel te maken. Schouten: “Het is een gesprek dat niet alleen het ministerie aangaat, maar ook de werkgevers en de vakbonden. We spelen allemaal een rol. Deze gesprekken zijn eerder vastgelopen. Ik ga kijken wat ik kan doen om het gesprek weer op gang te brengen."

VNO-NCW en politici

Naast het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was het kantoor van VNO- NCW doelwit van de acties. Ook hier stond vanaf negen uur in de ochtend tot twee uur ‘s middags een groep actievoerende politiemensen. Guusje Dolsma nam namens de werkgeverskoepel een bord aan, met daarop een brief waarin duidelijk beschreven staat wat de eisen en verwachtingen zijn van de politiebonden. Ondertussen kwam een aantal Kamerleden een kijkje nemen bij de centrale tent tegenover het Haagse Centraal Station. Politici van allerlei pluimage gingen het gesprek aan. Er werd aan hen uitgelegd waarom politiewerk als zwaar werk beschouwd dient te worden en waarom de dienders een gedegen RVU verdienen.

Geslaagde eerste actie

De actie in Den Haag werd afgesloten met sirenes en zwaailichten recht tegenover het gebouw van de Tweede Kamer. Daarna konden de deelnemers aan deze eerste - maar vast niet laatste politievakbondsactie - weer terugkeren naar de centrale post. “Wat ons betreft mogen de actievoerders tevreden zijn”, zegt Nine Kooiman namens de vier voorzitters van de politiebonden. “Met deze actie willen we vooral aandacht krijgen en duidelijkheid geven. In dit streven zijn we zeker geslaagd. We laten zien dat we staan voor onze belangen. En dat we er niet voor terugdeinzen om verder te gaan als dat moet. Want ook dat is onze heldere boodschap: We komen grootser terug als er geen gehoor wordt gegeven aan onze eisen.”

Meer informatie in de media:

Meer informatie:

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN