Jurist helpt ACP-lid met claim schadevergoeding na dienstongeval

Jurist helpt ACP-lid met claim schadevergoeding na dienstongeval

30 mrt 2020, Juridisch

Eind 2010 houdt Bart een verdachte aan die onder invloed is van drank en drugs. Er ontstaat een vechtpartij en Bart raakt gewond aan één oog. Het incident wordt jaren later aangemerkt als dienstongeval. Bart heeft recht op een schadevergoeding. Alleen de afwikkeling daarvan verloopt minder soepel dan hij verwacht.

“Uit het niets stak een aangehouden verdachte hard een vinger in mijn oog. Hij wilde zich onttrekken aan zijn aanhouding. Het mondde uit in een vechtpartij. De verdachte bekende achteraf en ik deed aangifte”, vertelt Bart. “Een GGD-arts bagatelliseerde mijn klachten en verwees mij niet door. Ruim 6 jaar later werd bij een toevallige controle in de ‘oogbus’ van CZ een netvliesloslating geconstateerd aan de onderzijde van mijn oog. Dit trauma moest vele jaren geleden zijn ontstaan door geweld van buitenaf. Dat bracht mij terug naar het incident in 2010.”

Getouwtrek

De netvliesloslating wordt alsnog aangemerkt als dienstongeval. Voor de afwikkeling van smartengeld schakelt politie Midden-Nederland de verzekering in om het uit te keren bedrag te bepalen. Bart: “Maandenlang hoorde ik niets van de verzekeraar. Ik belde zelf keer op keer om te vragen naar de status van mijn zaak. Iedere keer moest ik andere documentatie aanleveren, waarna het opnieuw maanden stil kwam te liggen. Uiteindelijk adviseerde de verzekeraar de politie tot twee keer toe om niet uit te keren. Er zat te veel tijd tussen het voorval en de diagnose. Daardoor zou het causale verband niet kunnen worden aangetoond. De politie daarentegen wilde mij schadeloosstellen en verzocht de verzekeraar het percentage blijvende invaliditeit vast te stellen.”

Schadevergoeding

Het is Bart op dat moment even te veel. Hij ziet op tegen een derde ‘ronde’ en schakelt de ACP in. Een ACP-jurist voert vervolgens meerdere malen opnieuw flink de druk uit op de verzekeraar. Maanden later, na veel getouwtrek en twee klachtenbehandelaars verder, haalt de verzekeraar zijn handen van de zaak af. “De politie was daarmee vrij om de hoogte van mijn schadevergoeding te bepalen. Vrij snel daarna kreeg ik het bedrag uitgekeerd, waarvan de ACP had aangegeven dat ik daar recht op had”, zegt Bart.

Steun

Bart geeft achteraf aan dat hij de ACP eerder om hulp had moeten vragen, maar hij had nu eenmaal niet verwacht die nodig te hebben. “Ik ben blij dat ik op het eind niet alleen heb moeten strijden voor mijn zaak. De ACP heeft mij veel uit handen genomen. Ik voelde mij gesteund en had daardoor iedere keer weer de kracht om door te gaan."

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in het ACP-bondsmagazine Politiebericht (maart 2020)

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN