Rechter: Intelligence verdient meer OVW-punten

Rechter: Intelligence verdient meer OVW-punten

27 aug 2020, Juridisch

Aan de functie Medewerker Intelligence en Generalist Intelligence zijn in 2014 te weinig punten toegekend voor Onvermijdelijk Verzwarende Werkomstandigheden (OVW). Dat blijkt uit een procedure die de ACP en NPB hebben gewonnen bij de Centrale Raad van Beroep. Collega’s met deze functies hadden de bonden verzocht om hun casus voor de rechter te brengen.

Door de uitspraak staat nu vast dat aan de functie van Medewerker Intelligence minstens 24 en aan de functie Generalist Intelligence minstens 32 OVW-punten toegekend moeten worden. Hierdoor hebben de betreffende collega’s recht op uitloopperiodieken na het bereiken van de max in de salarisschaal. De werkgever moet daarover echter nog wel een formeel besluit nemen.

Aandringen op collectieve regeling

De vraag is nu welk besluit de werkgever gaat nemen. De ACP zal in gesprekken met de werkgever aandringen op een collectieve regeling. We vinden dat het de werkgever zou sieren wanneer het tekort aan OVW-punten met terugwerkende kracht wordt toegekend.

We zullen daar dan ook op inzetten in het overleg. Of dat lukt, is natuurlijk nog niet duidelijk en daarom is het van belang om alsnog jouw financiële belangen veilig te stellen. Voor veel collega’s is dit al gebeurd, doordat zij hebben deelgenomen aan het proefproces of doordat er al duuraanspraak is ingediend.

Oproep: regel je duuraanspraak

Door middel van een duuraanspraak kan je (als de aanvankelijke bezwaartermijn van zes weken tegen een bestuursbesluit is verstreken) vanaf een bepaald tijdstip alsnog aanspraak maken op (in dit geval) toekenning van meer OVW-punten – en in het verlengde daarvan op OVW-uitloopperiodieken. Heb jij dus niet deelgenomen aan de proefprocedure en is er door de ACP in de afgelopen jaren voor jou nog geen duuraanspraak ingediend, meld je dan via ibb@acp.nl. Vermeld daarbij jouw naam, functie en e-mailadres waarop je het best bereikbaar bent. De ACP zal dan zorgen dat er namens jou een duuraanspraak wordt ingediend bij de werkgever.

Let op!

  • OVW-periodieken krijg je pas als je in de max van de schaal zit.
  • Meld je zo snel mogelijk zodat we jouw financiële belangen kunnen veilig stellen. Is jouw periodiekdatum 1 september? Dan is het belangrijk om je te melden voor 1 september aanstaande zodat we voor die datum de duuraanspraak kunnen indienen.
  • Heb je meegedaan aan de proefprocedure of is er al een duuraanspraak voor jou ingediend? Dan hoef je nu geen actie te ondernemen.

Update 7 september 2020

De minister en de korpsleiding zijn afgelopen donderdag met elkaar in gesprek gegaan over de gevolgen van deze uitspraak en besloten is dat de OVW-punten worden verhoogd.  Dit betekent dat medewerkers en generalisten intelligence recht krijgen op de zogenoemde OVW-periodieken wanneer ze de max van hun schaal hebben bereikt.

De werkgever gaat zich nog beraden op de mate van terugwerkende kracht. Hierover wordt uiterlijk in het overleg van begin november uitsluitsel gegeven.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN

Nieuw telefoonnummer

De ACP heeft een nieuw telefoonnummer.

We zijn bereikbaar op 085 066 4100