Verlof Politie tijdens Corona-crisis – Deel TWEE

Verlof Politie tijdens Corona-crisis – Deel TWEE

1 mei 2020, corona

De werkgever heeft de werkinstructie voor verlof aangepast. Eerder kon je ervoor kiezen om aangevraagd en toegekend verlof voor 2020 vanwege de coronacrisis in te trekken, nu kan dat niet meer zomaar. Dit geldt vooral voor de zomerperiode. Om te voorkomen dat het verlofbeleid steeds wijzigt, heeft de ACP de korpsleiding gevraagd om ook voor 2021 duidelijk te maken hoe er wordt omgegaan met het opnemen en eventueel doorschuiven van verlof. Leden met vragen kunnen zich melden bij het ledencontactcentrum (LCC).

Met de aanpassing van werkinstructies rondom verlof verandert het uitgangspunt van ´ja, je kunt vakantieverlof intrekken´ naar ´nee, je kunt verlof niet intrekken tenzij´. Dit geldt vooral voor de zomerperiode en voor verlofuren die nog openstonden van 2019. Verlof annuleren of verschuiven is niet langer meer mogelijk, tenzij je hierover afspraken maakt met je team en leidinggevende. Er blijft daarmee dus wel ruimte voor maatwerk.

Duidelijkheid op lange termijn

De ACP vindt het belangrijk dat collega’s weten waar ze aan toe zijn en dat het verlofbeleid niet steeds wijzigt. Wij hebben er dan ook bij de korpsleiding voor gepleit om voor een langere termijn (dus ook voor 2021) duidelijk te maken hoe met verlof wordt omgegaan om te voorkomen dat er over een paar maanden toch weer aanpassingen moeten komen. Mochten daarbij oplossingen nodig zijn die niet passen binnen de huidige rechtspositie  – bijvoorbeeld het oprekken van de vervaltermijn van verlofuren of het bijschrijven van verlofuren op de LFU-saldokaart – dan moet dit zo snel mogelijk op tafel komen. De korpsleiding heeft toegezegd hier naar te zullen kijken. De ACP heeft in tijden van Corona een aantal keren per week contact met de werkgever en ook verlof blijft onderwerp van gesprek.

Hulp nodig? Contact het LCC

Kom je er met je leidinggevende niet uit of heb je naar aanleiding van wat je hierboven leest nog vragen over je rechten en plichten? De medewerkers van het LCC zijn op de hoogte van de laatste regels en kunnen je helpen met het antwoord op de vraag: wat betekent bovenstaande voor mij? De collega’s van het LCC kun je bereiken door een mail te sturen aan: ledencontact@acp.nl.

Klik hier om de aangepaste werkinstructies en hier om de veelgestelde vragen over het onderwerp te lezen.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN