Bouwen aan een duurzame toekomst bij de politie – deel 2 (middagsessie)

Bouwen aan een duurzame toekomst bij de politie – deel 2 (middagsessie)

7 jul 2022, Succesvol ouder worden op je werk

Op 17 mei 'bouwden' we samen met geïnteresseerde politiemedewerkers van 55 jaar en ouder aan hun toekomst, in het Huis van de Veiligheid in Baarn. Zij deelden hun visie op het politievak met elkaar. Johan Lemans, projectleider van het project 'Succesvol ouder worden op je werk', en zijn projectgroep leerden hierdoor wat deze medewerkers nodig hebben om tot hun pensioen gezond en met plezier actief aan het werk te blijven. Vorige maand vertelden we over het verloop van de ochtendsessie. Ook in de middag zette het project de deelnemers aan het denken. 

Samen verder bouwen

Tijdens de heerlijke lunch wordt nog volop gesproken over de ervaringen tijdens de ochtendsessie. Hierna volgen de deelnemers elkaar weer naar de zaal 'Energie', nieuwsgierig naar wat de middag zal brengen. In de ochtend lag de nadruk op het delen van de individuele kijk op de politie, uitgebeeld door Lego-bouwwerken. Na de lunch splitst de groep zich in kleinere groepjes van drie tot vier mensen. Elk groepje stelt iemand aan als begeleider. Projectmedewerker Saskia Bodelier legt uit wat de opdracht is: "Vanmorgen maakten jullie ieder een eigen bouwwerk. Die staan hier op tafel. Nu maken jullie per groep één gezamenlijk model van jullie eigen bouwwerken." Voor het maken van dit nieuwe bouwwerk, denken de groepen na over een tweetal vragen. 

Wat heb ik nodig van mijn leidinggevende of organisatie?

De eerste vraag geeft meteen aanleiding tot veel gespreksstof: "Wat heb ik van mijn leidinggevende of organisatie nodig om betekenisvol te kunnen blijven werken tot mijn pensioen?" De begeleider van de groep schrijft op welke ideeën en gedachten naar boven komen, zoals de erkenning van het vakmanschap, goede zorg en maatwerk. De uitkomst geeft inspiratie voor het Lego-model. Elk individueel bouwwerk wordt onderdeel van dit groepswerk. Nadat de ronde is afgelopen, presenteert elke groep het eindresultaat aan de andere groepen.  

Wat is mijn bijdrage aan succesvol werken?

Ook de tweede vraag zorgt voor veel overleg in de groepjes: "Wat ben jij bereid bij te dragen om zo succesvol mogelijk aan het werk te blijven?" De begeleiders verzamelen weer alle input. Een aantal kernwoorden die in de groepjes voorbij komen, zijn: passie, lief zijn voor jezelf, ruimte nemen waar je kan, initiatief en kennisdeling. De groepsleden bouwen daarna verder aan het model. Ook dat bouwwerk wordt klassikaal besproken. Binnen de groepjes en bij de presentaties is er veel behoefte aan om met elkaar van gedachten te wisselen. Zelfregie en waardering worden vaak genoemd als zaken waaraan behoefte is. Opvallend te noemen is de wens om een huis te creëren (een soort Rosa Spier Huis), waar politiemensen samen oud kunnen worden en ervaringen kunnen delen. Iemand noemde als voorbeeld PTSS. Als oudere is het moeilijker om hiervoor een klankbord te vinden. 

Stof tot nadenken

Sommigen uiten hun zorgen over het verdwijnen van hun kennis en netwerk na hun pensioen: "Er is weinig aandacht voor het borgen van deze kennis." Een deelnemer merkt op: "Werk je keihard tot het laatste moment en laat je dan de pen uit je handen vallen?" De wens is om de borging goed te organiseren, wat belangrijk is voor zowel de politie als voor collega's en jezelf. Je kennis goed kunnen achterlaten, na je vertrek: dat geeft de erkenning dat wat je gedaan hebt, wat je hebt opgebouwd, er écht toe deed.
Het projectteam is door deze middagsessie weer veel te weten gekomen over de behoefte van de ervaren politiemedewerker. Dit is zeer waardevol voor de vervolgstappen van 'Succesvol ouder worden op je werk'. 

Reeks van bijeenkomsten

De bijeenkomst van 17 mei vormde de start van een reeks bijeenkomsten, waarin we samen bouwen om het project 'Succesvol ouder worden op je werk' tot een succes te maken. Ook vormen de uitkomsten van deze bijeenkomsten een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen van een beleid binnen de politievakbond en de Nationale Politie. Een beleid dat beter past bij de wensen en mogelijkheden van de medewerker en de politieorganisatie. 

Meer weten en zelf meebouwen?

Wil je op de hoogte blijven van de verdere ontwikkelingen binnen het project 'Succesvol ouder worden op je werk'? Houd dan het nieuws op onze website en de projectpagina in de gaten en sluit je aan bij Politienetwerk via de link https://www.acp.nl/politienetwerk/: hét platform van en voor politiemensen. 

Ben je een 55-plusser en heb je ook zin om samen met collega’s mee te denken over ‘Succesvol ouder worden op je werk’ in een volgende inspiratievolle Lego-bouwsessie? Heb je interesse in dit project en wil je hierover in gesprek? Neem dan contact op met Johan Lemans, via j.lemans@acp.nl.         

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN