Ervaren jaren zijn goud waard

Ervaren jaren zijn goud waard

10 nov 2022, Succesvol ouder worden op je werk

Wil je dit artikel liever beluisteren? Dat kan! Je vindt een podcastversie onderaan de tekst.

Het is slim te investeren in oudere werknemers om de innovatiekracht van een organisatie te versterken. Ervaren werknemers van 55 jaar en ouder kunnen namelijk heel innovatief zijn. Dit onderwerp was de inspiratiebron voor de webinar 'Leeftijdsopbouw politie: perfecte basis voor succesvolle innovatie'. Deze webinar werd op 16 juni gegeven door Wilco Brinkman, programmamanager/adviseur kennis & innovatie van het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP), en Johan Lemans. Johan is projectleider van het project 'Succesvol ouder worden op je werk' van de politievakbond ACP. Een project dat de Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Politie (SAOP) financiert, en aandacht vraagt voor de positie van de 55-plussers bij de politie. Hoe kan een organisatie de kennis en ervaring van de oudere werknemer optimaal inzetten? Wilco en Johan gingen hier uitgebreid op in tijdens hun webinar. In dit artikel geven zij een samenvatting van hun sessie. 

Behouden van kennis en nieuwe ideeën

Vorig jaar was de gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gingen, 65 jaar en 3 maanden. Dat is vier jaar hoger dan in 2006. Vanzelfsprekend speelt de verhoging van de AOW-leeftijd hierin een grote rol. Natuurlijk is het belangrijk dat iedereen zo lang mogelijk blijft doorwerken, om pensioenen en uitkeringen betaalbaar te houden. Een ander effect hiervan, is het behouden van de ervaring en kennis van oudere medewerkers. Uit onderzoek weten we dat naarmate medewerkers ouder worden, zij beter in staat zijn om over moeilijke problemen en mogelijke oplossingen na te denken. Maar ervaren medewerkers hebben ook veel nieuwe ideeën en zijn in staat deze te realiseren: ze zijn innovatief en vertalen dit ook in gedrag. Hoe maak je als organisatie gebruik van deze vaardigheden? 

Innovatieklimaat

Volgens Wilco en Johan zijn oudere werknemers jarenlang verwaarloosd in het personeelsbeleid van veel organisaties. Het personeelsbeleid is er nu vooral op gericht om op een goede manier afscheid te nemen van oudere werknemers. Verschillende financiële regelingen en pensioenaanvullingen zijn en worden hier nog steeds voor opgetuigd. Een organisatie doet er goed aan om de focus te verleggen naar het benutten en stimuleren van de talenten van ervaren medewerkers. Hiervoor is een zogenoemd 'innovatieklimaat' van belang. Dit houdt in dat de organisatie moet openstaan voor nieuwe ideeën. Voor de ontwikkeling van deze ideeën moet tijd en geld beschikbaar zijn. Natuurlijk is er ruimte nodig om fouten te maken en moeten leidinggevenden de ontwikkeling en uitwerking van ideeën aanmoedigen. Een vernieuwend organisatieklimaat heeft overigens een sterke invloed op het werkgedrag van alle werknemers, niet alleen van de ervaren collega's. 

Employability

Wilco geeft aan dat het verstandig is aandacht te geven aan de 'employability' van medewerkers: zorgen dat zij hun kennis en vaardigheden kunnen ontwikkelen om hun functie te blijven vervullen of om meer mogelijkheden te krijgen op de arbeidsmarkt. Juist voor 55-plussers kan deze focus heel effectief zijn, meer nog dan bij jongere medewerkers. Hun manier van werken en vernieuwend denken krijgt een positieve impuls, als zij door arbeidsvoorwaarden de ruimte krijgen: om hun kennis en vaardigheden op peil te houden en zelf keuzes te maken. Bijvoorbeeld over het inrichten en uitvoeren van hun werk en het afstemmen van de balans tussen werk en privé.

Dubbele impact

Het aanmoedigen van innovatief werkgedrag is zowel belangrijk voor de organisatie als voor de werknemers. De ervaring leert dat veel medewerkers erg graag hun kennis en vaardigheden inzetten voor de organisatie. Om dit mogelijk te maken, moet de organisatie wel aandacht geven aan een serieus leeftijdsbewust personeelsbeleid. Een beleid dat nadrukkelijk meer moet zijn dan het ontzien van oudere medewerkers: ze willen worden gezien en ervaren dat ze meetellen. Een werkgever moet daarom in hen investeren. Niet alleen met geld maar ook met onder meer aandacht, ruimte en de manier van leidinggeven.

Ervaring: goud voor de organisatie

Organisaties die innovatief willen zijn, hoeven dus niet altijd kennis van buiten te halen of zich te richten op het werven van jonge medewerkers. Juist binnen de organisatie bevindt zich deze kracht: de meer ervaren medewerkers zijn goud voor de innovatieve werkgever. Zeker in deze tijden van arbeidstekorten is het van groot belang dat zij behouden blijven voor de organisatie waar zij werken en dat zij hun innovatieve kwaliteiten optimaal kunnen inzetten. Investeren in ervaring maakt een organisatie sterker en zorgt dat een medewerker succesvol ouder kan worden op het werk.  

Meer weten?

Heeft de webinar of dit artikel je interesse gewekt? Wil je meer weten over het project 'Succesvol ouder worden op je werk'? Bezoek de projectpagina voor meer informatie. Of neem contact op met projectleider Johan Lemans, via j.lemans@acp.nl.    


Dit artikel is in oktober 2022 in verkorte vorm verschenen in Tech Gym - een interne nieuwsbrief van de politie over technologie en innovatie.


Podcast van dit artikel

 

Podcast - Ervaren jaren zijn goud waard

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN